Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
– Je mag geen erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale artikelen plaatsen.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jouw geplaatste artikelen.
– Er mogen geen scripts worden geplaatst (bijvoorbeeld via HTML) zonder nadrukkelijke toestemming van Blogger Webservice.
– De tekst in je artikel moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
– Een opgeslagen/gepubliceerd artikel mag binnen 7 dagen verhuist worden naar een andere website, na deze 7 dagen is het niet meer mogelijk om het artikel te verhuizen.
– Bij een niet actief pakket kan de gebruiker nog altijd een artikel aanpassen of verwijderen.
– Niet verbruikte artikel plaatsingen worden niet meegenomen naar een volgende periode en komen te vervallen.
– Alleen Nederlandstalige uniek geschreven artikelen mogen worden geplaatst.
– Je mag een zelfde (duplicate-content) artikel niet plaatsen via deze website.
– Ook gedeeltes van een artikel hergebruiken voor een ander artikel is niet toegestaan.
– Je artikel moet minimaal 300 woorden bevatten.
– Je mag maximaal 4 linkverwijzingen plaatsen in uw artikel.
– Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden) is niet toegestaan.
– Het verstrekken van inlog-gegevens van Blogger Webservice aan derden is niet toegestaan.

Bij overtreden van een of meerdere gebruikersvoorwaarden van Blogger Webservice kan leiden tot:
– Verwijdering van Artikelen zonder restitutie van het advertentietarief.
– Schorsing van een gebruikers-account.
– Beperken van functionaliteiten.

Voorbeelden van overtredingen van de gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels zijn:
– Artikelen die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
– Artikelen die dubbel zijn geplaatst.
– Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden).
– Artikelen welke niet in de voorkeurstaal zijn geschreven.
– Plaatsen van scripts.
– Plaatsen van erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale teksten.
– Artikelen met een website-vermelding naar websites welke in strijd zijn met ons beleid.
– Artikelen waarin bij wet verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden.
– Artikelen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
– Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers.
– Gebruikers over wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels handelen.